Milano Logistic

Argilă

extragere și comercializare în stare brută

Cariera se găsește în satul Zece Hotare, o localitate de tipul crangurilor cu mai multe cătune risipite pe crestele dealurilor, ce coboară din Munții Pădurea Craiului, mai exact pe unul dintre aceştia, și anume dealul Carmazan aflat la o altitudine de 800 m.

Solul este sărac ca fertilitate naturală dar bogat în zăcăminte de bauxita și argilă refractară.

Compania dispune de toate utilajele pentru dezvoltarea unei infrastructuri necesare, având ca scop exploatarea în condiții optime și în siguranță a minereului (argila refractară) fără a dăuna naturii, compania implicând toate resursele necesare pentru refacerea ariei exploatate, refacerea pădurii prin plantarea de puieți și amenajări pentru împiedicarea erodării solului și o mai buna refacere a vegetației.

Exploatarea începe prin identificarea zăcământului după ce, în prealabil, au fost făcute sondări, decopertare de steril și apoi încărcarea cu excavatorul în camioane special, care apoi va ajunge în depozit. Din depozit zăcământul va fi din nou transportat cu alte camioane spre diverși beneficiari.

Este un întreg lanț tehnologic care respectă strict toate procedurile care urmăresc minereul din faza de exploatare până la predarea acestuia beneficiarilor, totul cu scopul siguranței personalului și venind în sprijinul naturii ori de câte ori este necesar.
Deschide Whatsapp
Suntem online